Witamy na Oficjalnej Stronie Automobilklubu Biłgorajskiego

logo ak rok

Lokalizacja

ul. Targowa 15
Adres do korespondencji:

ul. Boh. Monte Cassino 9
23-400 Biłgoraj

E mailE-mail:

poczta@akbilgorajski.pl

Adres strony

www.akbilgorajski.pl

 

 telefonPZM z rokiek

    Tel.: (84) 686-24-98  
     Kontakt w godz: 800-1600

                Tel. kom.: 691-753-301
                     (Prezes Zarządu)

Logowanie

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

WSPÓŁPRACA

ZO PZM Lublin

PZM

Kluby PZM

Autom Lub. logo

Urząd Miasta Biłgoraj

urzad miasta

Urząd Gminy Biłgoraj

UGB

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

herb powiat bilgorajski 602

KPP w Biłgoraju

pol

OSiR

logo osir

BCK Biłgoraj

BCK

Forum OPPB

LOGO

LOK Biłgoraj

LOGO LOK

RCEZ w Biłgoraju

rcez bilgoraj logo aa

PTTK O/ Biłgoraj

PTTK Biłgoraj

Stowarzyszenie BPB

Stow.BPB logo rozm.50KB 002

Stowarzysznie BPR

BPR

Rowerowe Roztocze

logo rowerowe roztocze

Gościmy

Odwiedza nas 104 gości oraz 0 użytkowników.

Ilość Odsłon

312665

Historia powstania
Automobilklubu Biłgorajskiego

Automobilklub Biłgorajski będący Członkiem Rzeczywistym Polskiego Związku Motorowego (PZM), powstał dnia 30 listopada 1989 roku a w dniu 19 grudnia 1989 r. został wpisany do rejestru stowarzyszeń.

Zanim formalnie doszło do utworzenia samodzielnie działającego klubu motorowego PZM, wcześniej funkcjonowała Delegatura Automobilklubu Zamojskiego w Biłgoraju, która była bardzo ściśle związana z dwoma silnymi ośrodkami szkolnymi, tj. Zespołem Szkół Zawodowych nr 1 w Biłgoraju i Zespołem Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Biłgoraju,

w których działały sekcje motocyklowe i kartingowe.

Kierowanie Delegaturą w Biłgoraju od 1985 roku zostało powierzone Janowi Żabińskiemu, któremu wsparcia udzielali wybrany zarząd oraz Janusz Usidus, pełniący wówczas funkcję prezesa Automobilklubu Zamojskiego, a także władze Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie.

W tamtym okresie, grupa entuzjastów sportu motorowego - kartingowego, motocyklowego i turystyki motorowej, organizowała na ziemi biłgorajskiej szereg imprez o charakterze masowym takich jak rajdy motorowe i samochodowe oraz szkolenia na karty rowerowe, przeznaczonych głównie dla młodzieży uczącej się w Biłgoraju. Bardzo dynamicznie wtedy rozwijał się w Biłgoraju sport kartingowy i motocyklowy, chociaż wówczas nie było jeszcze w mieście prawdziwego toru kartingowego. Organizatorzy zawodów zmuszeni byli przeprowadzać je na mało uczęszczanych ulicach miasta i boiskach szkolnych!

 

W kronice Delegatury można przeczytać, że lata 1983 – 87, to bardzo udany okres rozwoju sportu kartingowego w Biłgoraju, głównie dzięki przekazanemu do użytku w 1980r. torowi kartingowemu, należącego do jednego z lepszych w kraju. Stworzono w ten sposób doskonałe warunki do przeprowadzania wszelakich imprez: zawodów kartingowych, motocyklowych, szkolnych turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD), rajdów samochodowych, rajdów dla ratowników drogowych PZM, czy innych imprez motorowych.

Odnoszone sukcesy znajdowały wyraz częstego uznania dla biłgorajskich działaczy, zarówno przez władze centralne jak i okręgowe PZM, poprzez powierzanie organizacji zawodów najwyższej rangi tj. finałów Mistrzostw Polski czy okręgowych. W tym okresie także bardzo dużą popularnością biłgorajskich zawodników cieszyła się sekcja motocyklowa „Simson Enduro”, zrzeszająca blisko 130 członków. Zawodnicy tej sekcji byli w okręgu nie do pokonania i wysoko plasowali się szczeblu krajowym!.

W prasie motoryzacyjnej można było wówczas napotkać pochlebne artykuły na temat prężności działalności oddziału stowarzyszenia - tytuły m.in.:„Duży klub w małym mieście”,

„Pasja Jana Żabińskiego” itp.). W jednym z wywiadów udzielonych prasie (tu:”Motor”)

prezes Żabiński na pytanie dot. jego pasji i wielkiemu zaangażowaniu odpowiada redaktorowi: ”Jeśli już teraz nie zadbamy o następców, za kilka lat dorobek kilku pokoleń działaczy pójdzie w zapomnienie. Mamy świadomość, że dzięki kartingowi i motocyklom, przyciągniemy do klubu młodzież szkolną, spośród której rekrutować się będą nasi następcy - przyszli działacze motoryzacyjni. Dla wielu z nich, nie mających do niedawna żadnych zainteresowań, otworzyły się szerokie horyzonty wiedzy, pole do popisu i wyżycia się. Ci młodzi ludzie zaspakajają u nas swoje ambicje, z czego mają ogromną satysfakcję. Czyż więc nie warto coś dla nich robić, a przy okazji dla całego środowiska?”.

Kronika podaje także, że kiedy w 1989 r. rozpoczynał się nowy sezon sportowy, pomimo niezłych wyników, których gratulowali i zazdrościli działacze innych współpracujących klubów, zarząd biłgorajskiej Delegatury z niepokojem patrzył w przyszłość, gdyż trzeba było zaciskać pasa i oszczędzać na wszystkim. Nie było wiadome wówczas, że będzie to rok

transformacji ustrojowej kraju i dużych zmian w nadchodzącym okresie – także jeżeli chodzi o Delegaturę w Biłgoraju.

W listopadzie 1989r. działacze biłgorajskiej Delegatury wprowadzają w życie pomysł powołania w mieście samodzielnie działającego automobilklubu, który działałby w oparciu o własny statut, zarząd i podlegałby władzom okręgu i Zarządu Głównego PZM.

Pomysł ten poparł także Roman Pijanowski -ówczesny, długoletni prezes ZG PZM – zmarły w 1993 r, twórca polskiej „motorowej dyplomacji”, który jest Honorowym Członkiem Automobilklubu Biłgorajskiego.

Grupa inicjatywna liczyła 10 osób. W skład Komitetu Założycielskiego Automobilklubu Biłgorajskiego weszły następujące osoby: Jan Żabiński, Izydor Waga, Zbigniew Woźny, Janusz Tuzinek, Zbigniew Kot, Tadeusz Gronzio, Janusz Borowiński, Maria Artecka,

Artur Łysikowski oraz Ryszard Korniak, który wówczas piastował stanowisko Naczelnika

Miasta Biłgoraj. ----------------------

Dnia 10 stycznia 1990 roku, wybrano pierwszy zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego, w którego w skład weszli: prezes - Jan Żabiński, v-ce prezesi: Zbigniew Woźny, Zbigniew Kot, Jan Kanty, Janusz Tuzinek, skarbnik – Kacper Knap, sekretarz -Wiesław Krawczykowski, członkowie: Leszek Jagosiak, Janusz Borowiński, Maria Artecka, Eliza Łysikowska, Bolesław Babij, Jan Krzesiński, Izydor Waga, Józef Turczyniak, Ryszard Krawiec, Tadeusz Tujaka i Tadeusz Gronzio.

Początek lat dziewięćdziesiątych, które przyniosły w Polsce zmiany ustrojowe, nie był łatwy zarówno dla nowo powstałego samodzielnego Automobilklubu jak też dla wybranego prezesa i zarządu. Dużo mniejsze niż dotychczas wsparcie finansowe klubu ze strony firm i zakładów pracy, organów samorządowych czy sponsorów, wyraźnie wpłynęły na działalność statutową klubu i osiągane rezultaty sportowe zawodników. Ze względu na brak środków na sprzęt, trzeba było dokonać rozwiązania sekcji crossu motocyklowego. Te same przyczyny

doprowadziły również do uszczuplenia sekcji kartingowej. Ale pomimo tych problemów, Klub osiągał w tamtym okresie dobre wyniki w sporcie kartingowym i motocyklowym,

organizował zawody o randze Mistrzostw Polski i okręgu.

Organizowano także imprezy w sporcie popularnym samochodowym i turystyce motorowej łączącej walory krajoznawcze z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego i ratownictwa medycznego.

Członkowie sekcji turystyki motocyklowej klubu, których łączy zamiłowanie do motocykli

i turystyki motorowej, od ponad 15 lat (od 1994r.) są uczestnikami europejskich zlotów motocyklowych „FIM Rally”(Federation International de Motocyclisme), reprezentując kraj, PZM, okręg i macierzysty klub. Do najwytrwalszych motocyklistów klubu należą: bracia Marek i Tomasz Spustek.

Od pierwszych lat funkcjonowania Klubu prowadzone były szkolenia i rajdy dla ratowników drogowych, o czym świadczyła duża liczba przeszkolonych osób. Niejednokrotnie na

przestrzeni lat, wielu ratowników drogowych PZM niosło pierwszą pomoc poszkodowanym

w wypadkach drogowych.

Za wyjątkowy sukces o nowatorskim charakterze na terenie regionu należało wtedy uznać organizację przez klub ogólnopolskich zlotów karawaningowych w Woli Dużej k/Biłgoraja, czy utworzenie sekcji cyklotrialu tj. wyczynowej jeździe na rowerze po torze przeszkód,

w której uczestniczyło ponad 30 zawodników.

Nie można pominąć jednego z najważniejszych punktów realizacji zadań statutowych klubu, tj. organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

dla dzieci i młodzieży szkolnej, który od początku funkcjonowania stał na najwyższym poziomie krajowym. Pozwoliło to młodzieży biłgorajskiej osiągać bardzo dobre wyniki w regionie i na szczeblu centralnym turnieju czy szkoleniach nauczycieli na instruktorów BRD. Ten wysoki poziom organizacyjny został utrzymany do dzisiaj, czego mogą zazdrościć nam inne kluby czy stowarzyszenia organizujące Turniej BRD.

Po upływie kolejnej 4-letniej kadencji, dnia 18 lutego 1995 roku, wybrany został zarząd klubu z Janem Żabińskim jako prezesem na czele, do którego weszli: Zbigniew Woźny

i Zygmunt Dechnik jako v-ce prezesi, Józef Turczyniak -sekretarz, Zbigniew Kot -skarbnik oraz członkowie: Bolesław Babij, Ryszard Krawiec, Tadeusz Tujaka, Edward Surmacz

i Mariusz Błaszczyk.

W ciągu tego okresu i następnych lat funkcjonowania Automobilklubu Biłgorajskiego w działalności klubu nastąpiły spore zmiany, które wynikały głównie z braku środków finansowych na prowadzenie sekcji sportu motorowego.

Mimo kłopotów, zarząd i członkowie Automobilklubu Biłgorajskiego, obchodząc w 1999 r. jubileusz10-lecia, z dumą podsumowali osiągnięcia klubu. Były gratulacje od Zarządu

Głównego i Zarządu Okręgowego PZM, władz miasta oraz wielu urzędów, instytucji

i organizacji współpracujących z biłgorajskim klubem.

Uchwałą Prezydium ZG PZM z dnia 12 lutego 1999 r. klubowi przyznano „Złotą Odznakę Honorową PZM”, jako „wyraz uznania dla działalności i osiągnięć Automobilklubu Biłgorajskiego w rozwoju i popularyzacji sportu kartingowego i turystyki motorowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Natomiast decyzją z dnia 5 lipca 1999 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej, w „uznaniu szczególnych osiągnięć w działalności na rzecz rozwoju szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz pomocy nauczycielom” klub otrzymał „Odznakę Honorową” za zasługi dla oświaty. Z okazji jubileuszu klubu oraz w podziękowaniu za współpracę, Rada Miasta Biłgoraja, w dziesiątą rocznicę Samorządu Gminnego 1990-2000, przyznała klubowi

pamiątkową plakietkę.

Nagłe odejście prezesa Jana Żabińskiego (zmarł 9 lipca 2000 r.), zamknęło pewien rozdział w historii biłgorajskiego klubu. Uznanie dla prezesa Żabińskiego, jako znanego i oddanego działacza, członka Zarządu Głównego PZM, zmuszało niejako działaczy klubu do utrzymania dotychczasowego poziomu działalności.---------

W niedługim czasie w składzie zarządu Automobilklubu zaszły zmiany. Prezesem klubu zostałwybrany Zbigniew Woźny, jego zastępcami: Tadeusz Tujaka i Zenon Łój. Skład uzupełnili następujący członkowie zarządu: Jerzy Buczek (sekretarz), Andrzej Kwiecień, Jan Skrok, Marek Spustek, Józef Bielak, Sławomir Czajka. Do Komisji Rewizyjnej wybrano osoby: Romuald Leszczyński (przewodniczący), Wojciech Nowak (z-ca przewodniczącego), Bolesław Babij, Jacek Soszka, Henryk Tytoń.

Działalność klubu w tamtym okresie to realizacja zadań statutowych klubu do których głównie należały: organizacja Turnieju BRD, popularnych wyścigów samochodowych na torze z cyklu „Mini Sprint”, „Śliska jezdnia”, „Szkoła Jazdy z Plusem”, cyklicznego „Rajdu Brzegami Łady i Tanwi” i „Źródełko”, rajdów dla ratowników drogowych, udział

w organizacji „XV Rajdu Pojazdów Zabytkowych” oraz udział członków klubu w zlotach motocyklowych – krajowych oraz międzynarodowych „FIM Rally”.

Dobra, stała współpraca z kierownictwem biłgorajskiego klubu Uczniowskim Klubem Sportowym Moto-Kart „Energetyk” Biłgoraj, pozwoliła na organizowanie rokrocznie podczas rozgrywanych w Biłgoraju zawodów kartingowych „Biegu Memoriałowego o Puchar Jana Żabińskiego”, poświęconego pamięci pierwszego prezesa klubu.

Zdecydowanie do jednych z największych sukcesów klubu i jego członków, należy zaliczyć 5-krotne zdobycie przez członków klubu tytułów v-ce mistrzostw kraju i jednego tytułu Mistrzów Polski Ratowników Drogowych PZM. Czterokrotne v-ce mistrzostwo zdobywała załoga w składzie: Roman Redka i Mariusz Błaszczyk, natomiast kolejny oraz najwyższy tytuł MP w 2002r. zdobyli: Mariusz Błaszczyk i Jacek Soszka. W 2001 r. uzyskali tytuły „Instruktora Ratownika Drogowego PZM”.

Za te wysokie wyniki oraz „aktywną działalność”, Klub otrzymał pamiątkową plakietkę zasłużonego„Ratownika Drogowego PZM”.

Z kolei „za społeczną działalność w zakresie bezpieczna droga” i szeroką działalność na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w powiecie, Automobilklub Biłgorajski otrzymał

honorowy tytuł „BENE MERITUS 2005” /„dobrze zasłużony”/, nadany mu przez kapitułę

Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Biłgorajski”. W ciągu następnych kolejnych czterech lat, w dowód uznania za społeczne zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa drogowego w powiecie biłgorajskim oraz aktywną działalność, ten zaszczytny tytuł otrzymali następujący członkowie Automobilklubu Biłgorajskiego:w 2005 r. -Zbigniew Woźny; 2006 r.- Mariusz Błaszczyk; 2007 r. - Henryk Tytoń; 2008 r. - Zenon Łój.

Wybory do władz klubu na kolejne kadencje (01.03.2003 r. i 24.03.2007 r.) ustaliły skład

Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej. Zarząd Klubu stanowili: Zbigniew Woźny - prezes (także członek ZG PZM, v-ce prezes ZO PZM w Lublinie), Tadeusz Tujaka v-ce prezes, Mariusz Błaszczyk v-ce prezes, Jerzy Buczek - sekretarz, Zbigniew Kot - skarbnik, członkowie: Jan Skrok, Andrzej Kwiecień, Zenon Łój, Józef Bielak, Marek Spustek, Sławomir Czajka. Komisja Rewizyjna: Henryk Tytoń -przewodniczący, Bolesław Babij -z-ca przewodniczącego; członkowie: Jacek Soszka, Sławomir Paszko, Gabriel Szado.

Aktualnie Klub zrzesza blisko 100 członków. Zarówno Zarząd jak też członkowie Komisji Rewizyjnej pracują i udzielają się społecznie we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Klub.

Rok ubiegł2009, był w istocie dla Automobilklubu Biłgorajskiego szczególnie ważny, nie tylko z racji obchodzonego okrągłego jubileuszu ale ze względu na rangę imprez zorganizowanych przez Klub a także ilośćuczestników czy widzów, która miała możliwość oglądać te wydarzenia.

Niewątpliwie największym wydarzeniem w dotychczasowej historii klubu była organizacja w dniach 25-27 września 2009r. Mistrzostw Polski Ratowników Drogowych PZMktóre do Biłgoraja ściągnęły 35 załóg ratowników z całej Polski. Mistrzostwa te miały odpowiednio wzniosłą oprawę, zdobyły uznanie swoim poziomem organizacyjnym w historii tych zawodów, zwróciły uwagę mieszkańców naszego miasta i regionu oraz cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mediów.

Sam fakt powierzenia Automobilklubowi Biłgorajskiemu organizacji tych mistrzostw dowodzi, że władze Polskiego Związku Motorowego -stowarzyszenia, któremu właśnie na początku 2010 roku mija 60 lat (!) wysoko oceniły dotychczasowe dokonania Klubu. Ta najwyższej rangi impreza była ukoronowaniem

dwudziestoletniej działalności naszego Klubu i jego członków. Zarówno zarząd jak też członkowie zdają sobie sprawę z tego wyróżnienia, bo to nobilitacja i wyróżnienie Klubu, które jednocześniemotywuje jego członków do dalszego działania.

Na podkreślenie zasługuje też fakt, że imprezy organizowane przez nasz Klub ogląda coraz to więcej publiczności. Do największych cyklicznie organizowanych przez Klub imprez należą: „Ogólnopolski Zlot Motocyklowy „Roztocze-Biłgoraj” rozgrywany na terenie ośrodka w Woli Małej k/Biłgoraja..

W tej masowej imprezie, biorą udział setki motocyklistów z całej Polski oraz zza granicy, a wydarzenie rokrocznie ogląda parę tysięcy widzów. W tym roku będzie to kolejny VIII zlot. Sporym wydarzeniem były organizowane w maju ub. roku pierwsze zawody driftngowe pn.”DRIFT SERIES Runda I”,na których z pewnością został pobity dotychczasowy rekord publiczności na torze kartingowym przy ul. Motorowej, na który przybyło od 2,5 do 3,0 tys. widzów.

W kalendarzu stałych imprez Klubu znajdują się cykliczne zawody samochodowe „RallySprint”, rajdy turystyczne „Brzegami Łady i Tanwi” oraz szkolenia dla ratowników drogowych PZM.

Na funkcjonującej od początku 2009 roku stronie internetowej, cieszącej się dużą oglądalnością, można przeczytać i obejrzeć relacje ze wszystkich imprez i śledzić na bieżąco wydarzenia z życia Klubu.

Do najważniejszych zadań statutowych Automobilklubu Biłgorajskiego należą:

# działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz podnoszenia kultury wśród wszystkich

uczestników ruchu drogowego;

# popularyzowanie masowego sportu motorowego i turystyki motorowej krajowej i zagranicznej;

# rozwijanie i popularyzowanie ratownictwa drogowego w zakresie pomocy przed medycznej;

# wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego przez zmotoryzowanych;

# organizowanie szkoleń i prowadzenie różnych dyscyplin sportu motorowego, głównie amatorskiego.

Należy przy tym podkreślić, że swoje cele i zadania Klub realizuje poprzez ścisłą, dobrą współpracę z wieloma instytucjami publicznymi i stowarzyszeniami w mieście, powiecie i regionie a w szczególności:

-Dyrektorami szkół -głównie podstawowych i gimnazjalnych naszego regionu,

-Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju,

-Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju,

-Powiatową Jednostką Pogotowia Ratunkowego (Zespołem Ratownictwa Medycznego),

-Stowarzyszeniem „Bezpieczny Powiat Biłgorajski”

-Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia Kierowców,

-Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Biłgoraju, oraz:

-Główną Komisją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Woj. Radą BRD,

-Krajowym Centrum Szkolenia Ratowników Drogowych PZM,

-ZO PZM w Lublinie i partnerskimi klubami PZM w województwie i regionie oraz innymi podmiotami,

które prowadzą działania związane z bezpieczeństwem drogowym.

Działacze naszego Klubu mogą zawsze liczyć na pomoc władz PZM w osobie Andrzeja Witkowskiego - prezesa ZG PZM, honorowego członka klubu oraz Waldemara Czerniaka prezesa ZO PZM w Lublinie, którzy wspierają Klub w jego poczynaniach, często przyjeżdżają do Biłgoraja na organizowane zawody.

Przez klub przewinęło się dziesiątki zawodników i setki członków, którzy pracowali na osiągnięte sukcesy. Jednak nie sposób dzisiaj - po tylu latach, wymienić te wszystkie osoby

z imienia i nazwiska. Tak samo jak wszystkich darczyńców i sponsorów, którzy przez lata wspierali i wspierają działalność Automobilklubu Biłgorajskiego.

Wszystkim tym osobom bez wątpienia należą się wielkie słowa podziękowania i uznania za

trud i wysiłek, który włożyli na rzecz stowarzyszenia i rozwój klubu, który zapisuje się w historii miasta Biłgoraj, powiatu biłgorajskiego i regionu.

Dwudziestoletnia działalność Automobilklubu, poprzedzona wcześniej funkcjonowaniem Delegatury, nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc ze strony władz miasta Biłgoraja - Burmistrza i Rady Miasta, w zakresie zapewnienia lokalu oraz stałego wspierania bieżącej działalności statutowej klubu. Zarząd i członkowie Klubu liczą na dalsze wsparcie władz samorządowych, życząc sobie także jak najlepszych relacji w regionie ze wszystkimi naszymi partnerami.

Miejmy nadzieję, że Automobilklub Biłgorajski, będzie mógł dalej bez przeszkód prowadzić swoją statutową działalność, rozwijać się, doczekać kolejnych jubileuszy oraz zapisywać kolejne karty swojej historii!

Opracował: Z. Łój (czł. zarządu)

Firma Web-Art

webart bilgoraj projektowanie tworzenie stron www informatyczne uslugi projekty graficzne male

Projektowanie i Tworzenie Stron WWW. Grafika Komputerowa. Usługi Informatyczne

Rzeczoznawca

AUTOZBYT LOGO JPEG niebieskie

Opinie techniczne i wyceny 

Agencja AdaArt

Logo Ada art

 Agencja Artystyczna Ada

Firma Motoluka

images

 Sklep Motocyklowy

Piekarnia Spustek

spustek

OSK "LUIS"

 

OSK LUIS

 

Serwis opon BIELAK

 

Premio opony Bielak

 

Autoservice "Darex"

 

darex

 

FotoFilm Planet

FotoFilm Planet Tarnobrzeg W.Sabat logo

  • drift.jpg
  • DSC_0112_Kopiowanie.JPG
  • wrak_race_zelebsko.JPG
  • wyscigi1.jpg