Witamy na Oficjalnej Stronie Automobilklubu Biłgorajskiego

logo ak rok

Lokalizacja

ul. Targowa 15
Adres do korespondencji:

ul. Boh. Monte Cassino 9
23-400 Biłgoraj

E mailE-mail:

poczta@akbilgorajski.pl

Adres strony

www.akbilgorajski.pl

 

 telefonPZM z rokiek

    Tel.: (84) 686-24-98  
     Kontakt w godz: 800-1600

                Tel. kom.: 691-753-301
                     (Prezes Zarządu)

Logowanie

Kalendarz Imprez

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

WSPÓŁPRACA

ZO PZM Lublin

PZM

Kluby PZM

Autom Lub. logo

Urząd Miasta Biłgoraj

urzad miasta

Urząd Gminy Biłgoraj

UGB

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju

herb powiat bilgorajski 602

KPP w Biłgoraju

pol

OSiR

logo osir

BCK Biłgoraj

BCK

Forum OPPB

LOGO

LOK Biłgoraj

LOGO LOK

RCEZ w Biłgoraju

rcez bilgoraj logo aa

PTTK O/ Biłgoraj

PTTK Biłgoraj

Stowarzyszenie BPB

Stow.BPB logo rozm.50KB 002

Stowarzysznie BPR

BPR

Rowerowe Roztocze

logo rowerowe roztocze

Gościmy

Odwiedza nas 472 gości oraz 1 użytkownik.

  • onabugyq

Ilość Odsłon

306839

Kilku zasłużonych Działaczy,  członków Automobilklubu Biłgorajskiego wraz zakończeniem ostatniej - 8 kadencji (2019-22), zakończyło pełnienie swoich długoletnich funkcji we władzach naszego Klubu (Zarządzie i Komisji Rewizyjnej).

Z tej okazji prezes Zenon Łój skierował ze strony Klubu symboliczne "PODZIĘKOWANIA" (foprma dyplomu) dla Kolegów - Działaczy, którzy przez wiele lat sprawowali ważne funkcje (w Klubie i Okręgu) i zapisali się w historii naszego Kulbu, reprezentowali Klub w wielu wydarzeniach minionych lat. Wsród zasłużonych osób są Koledzy, którzy posiadają długi staż członkowski i za zasługi nadaną godność: "Honorowego Członka Automobilklubu Biłgorajskiego" i "Zasłużonego Działacza PZM"!: 

Kol. Jerzy Buczek - długoletni Członek Zarządu AB, pełnił funkcję Sekretarza przez 4 kadencje (199 -2015)! oraz sprawował długoletnią funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Okregu Lubelskiego PZM. Z racji zakończenia swpjej pracy zawodowej w administracji (Urząd Gm. Biłgoraj) i przejścia na emeryturę, formą podziękowania był okazjonalny "List Gratulacyjny";!

-Kol. Henryk Tytońsprawowanie długoletniej funkcji we władzach Klubu i Okręgu Lubelskiego PZM:  w Kadencji 1999÷2002 -Członek Komisji Rewizyjnej Klubu, w okresie 3 Kadencji 2003÷2014 -Przewodniczący Komisji Rew. Klubu, w okresie 5 Kadencji 2003÷2022 -Sekretarz Okręgowej Komisji Rew. PZM;

-Kol. Sławomir Paszko - długoletni Członek Kom. Rewizyjnej w latach: 2003-2014 i Członek Zarządu -"Skarbnik" dwóch kadencji w latach: 2015-2022;

-Kol. Józef Bielak - długoletni Członek Zarządu wielu kadencji, w latach: 1999-2022;!

-Kol. Mateusz Jasiński - Członek Kom Rewiz. w latach: 2011-2014, Czlonek Zarządu w latach: 2015-2022;

-Kol. Wacław Mazurek - Członek Zarządu w latach: 2011-2014, Członek Kom Rewizyjnej w latach: 2015-2021;

Tradycyjnie, w treści "Podziękowania" dla Działaczy, znalazły sie słowa "uznania za pełnenie funkcji i społeczną działalność oraz zaangazowanie Członka na rzecz Klubu a także życzenia zdrowia, pomyślności i satysfakcji z dokonań na rzecz stowarzyszenia".

Dziękujemy i gratulujemy !  W imieniu Członków i Zarządu Automobilklubu Biłgorajskiego - Zenon Łój, prezes. 

Wielkanoc kartkaZdrowych, bezpiecznych i pogodnych Świąt Wielkanocnych wszystkim naszym Członkom, Sympatykom i Darczyńcom Klubu oraz osobom współpracującym z Klubów PZM i innych organizacji naszego regionu,

składa Zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego

PS Dziękujemy serdecznie za życzenia świąteczne, które napłynęły do klubu!

DSC 1435Na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Automobilklubu Biłgorajskiego odbytego w dniu 18 marca 2023r wybrano władze Klubu na nową - 9. kadencję 2023-2026. Zanotowano niską frekwencję członków na Zebraniu.! W składzie Zarządu - zmniejszonego liczbowo do 9 osób, nastąpiły pewne zmiany osobowe. Nowy zarząd obecnej kadencji będzie nadal kierowany przez dotychczasowego, doświadczonego działacza PZM - Zenona Łoja, który będzie sprawował funkcję prezesa zarządu. W skład zarządu weszły następujące osoby: Marek Spustek -viceprezes ds sportu i turystyki motorowej, Jarosław Majewski -viceprezes ds organizacyjnych, Sławomir Kudełka -sekretarz, Tomasz Myszak -skarbnik, członkowie Zarządu: Dariusz Paleczny, Jacek Szubiak, Marcin Skroban, Paweł Kurasiewicz. Na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZM w Lublinie wybrano: Zenona Łoja -prezesa klubu i Marka Spustka -zastępcę prezesa.

Komisję Rewizyjną wybrano w składzie: Piotr Małysza - przewodniczący, Mirosław Zdybel -zastępca przewodn., Grzegorz Gurdziel -członek.

Władze Klubu dziękują obecnym na Walnym Zebraniu członkom oraz Honorowym Członkom Klubu, które prowadziły obrady, w osobach: Kol. Jerzy Buczek -przewodniczący zebrania, kol. Jan Skrok -zastępca przewodniczacego, Kol. Henryk Tytoń -przewodn. Komisji Wyborczej Zebrania, Kol. Tadeusz Pisarczyk -relacja fotograficzna. W obradach wziął udział były dlugoletni członek zarądu klubu -Kol. Ryszard Krawiec

Podczas obrad -zgodnie z przyjętym porządkiem -kol. Zenon Łój -prezes ustępującego Zarządu, złożył "Sprawozdanie z działalności statutowej Zarządu Automobilklubu Biłgorajskiego" za 8. Kadencję 2019-2022. Prezes podziękował członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej za pracę na rzecz Klubu w minionej kadencji. W sposób szczególny podziękował tym członkom Zarządu, którzy przestali pełnić swoje obowiąki we władzach Klubu: Józefowi Bielakowi i Słowomirowi Paszko - długoletnim członkom kilku kadencji Zarządu, którzy później, podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą, otrzymali godność "Honorowego Członka Automobilklubu Biłgorajskiego" (posiadają min. 25 lat członkostwa, które obok zasług, zwalniają członków ze składek). Jeden z obecnych na Zebraniu - wśród kilku wyróżnionych członków Klubu minionej Kadencji -Kol. Stanisław Kaczorowski - otrzymał "Brązową Odznakę Honorową PZM"nadaną przez Zarząd Główny PZM. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -kol. Grzegorz Gurdziel -przedstawił "Sprawozdanie z badania finansowego Klubu" i ocenę pracy Zarządu minionej - 8. Kadencji 2019-2022 oraz wnioskował o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. Walne Zebranie członków udzieliło absolotorium ustępującym władzom. Bezpośrednio po wyborze władz Klubu, gratulacje na ręce prezesa zarządu Zenona Łoja, złożył Włodzimierz Bobowski -prezes Zarządu Okręgowego PZM w Lublinie, który nie mógł uczestniczyć w obradach. Przyjęto ułwałę programową dotyczącą przyjętych planów pracy i zgłoszonych zagadnień na nową kadencję. Z jednym z wielu punktów uchwały programowej na nową kadencję, jest odbudowanie stanu osobowego członków i poprawienie ściągalności składek członkowskich oraz poszukiwanie nowych form i płaszczyzn działalności Klubu. Co nie będzie łatwe, złaszcza kiedy Automobilklub nie będzie miał możliwości przez długi okres korzystania z autodromu jak dotychczas, gdzie organizowano większość imprez motorowych i turystycznych, w czasie jego zaplanowanej przebudowy i modernizacji.! Władze Klubu będą musiały szukać terenów zastępczych i rozwiązań alternatywnych przy realizacji kalendarza imprez (głównie i mprezy samochodowe, motocyklowe, turystyka motorowa i zloty klasyków).Posiedzenie organizacyjne nowych władz Klubu odbędzie się w najbliższym terminie, w celu załatwienia spraw związanych z rejestracją sądową oraz przyjęciem obowiązków w Zarządzie - zgodnie z "Regulaminem" pracy a także realizacją bieżących spraw i udziałem reprezentantów Klubu w Okręgowym Zjeździe Delegatów PZM w Lublinie (kwiecień/2023). Opr. Z.Łój; 

DSC 1441

DSC 1409

DSC 1387

DSC 1393DSC 1401

 

241229 b

241215 b241277 bW dniu 1 marca 2023r.  w Biłgorajskim Centrum Kultury odbyło się podsumowanie 2022 roku w kulturze, sporcie i działalności społecznej. Burmistrz Miasta przyznał nagrody dla najlepszych sportowców, trenerów i działaczy sportowych oraz twórców i animatorów kultury. 

- Nasze dzisiejsze spotkanie ma służyć podziękowaniom i gratulacjom. To chcę zrobić w imieniu samorządu, chcę podziękować wszystkim działaczom, sportowcom, osobom zaangażowanym w tworzenie kultury, a zwłaszcza tym, którzy okazali wielkie serce naszym sąsiadom zza wschodniej granicy, gdy wybuchła wojna. To przez pryzmat państwa działalności postrzegane jest nasze miasto. Te nagrody mają symboliczny charakter, a dostały je osoby zgłoszone przez organizacje, dlatego również tym organizacjom chcę podziękować. Wszystkie wskazane nominacje zasługiwały na wyróżnienie - mówił burmistrz Janusz Rosłan.

241283 bKandydatury sportowców, trenerów i działaczy zgłoszonych przez kluby i organizacje, rozpatrzono na wspólnym posiedzeniu Komisji Sportu i Rady Sportu m. Biłgoraja. Wśród wyróżnionych osób reprezentujących środowisko PZMot. i naszego Klubu byli - w kategorii: "Sportowiec": Karol Kręt -zawodnik sportu motorowego -o jego sukcesach piszemy na naszej stronie (na fot. z ojcem Grzegorzem) -zgłoszony przez  Klub; w kat. "Działacz" -kol. Dariusz Paleczny -viceprezes Automobilklubu, członek OKSS, organizator imprez motorowych i wolontariusz -zgłoszony przez Klub; w tej samej kategorii wyróżnienie otrzymał także kol. Zenon Łój -prezes Automobilklubu, Członek Zarządu Okręgowego -Zasłużony Działacz PZM (zabrał głos w imieniu wyróżnionych osób) - wyróżniony za działalność społeczną (pomysłodawca imprez, organizator pomocy dla Ukrainy in.) zgłoszony przez Komisję i Radę Sportu. Relacja z wydarzenia w lokalnych mediach (bilgoraj.com.pl oraz bilgorajska.pl). Wyróżnieni na wspólnej fot. z pp. Burmistrzami miasta. (ZŁ)

 

 

Kręt Karol medal w pleb kopiaNa naszej stronie zamieszczaliśmy wcześniej informacje, za lokalnymi mediami, o sukcesach młodego kierowcy - wcześniej świetnego kartingowca a teraz kierowcy sportu samochodowego - Karola Kręta, zawodnika sportów motorowych pochodzącego z Ziemi Biłgorajskiej.

Jak donoszą media krajowe, w dniu 25 lutego br. na uroczystej gali finałowej plebistytu sportowego "Polska Press Grupy 2022", która odbyła się w Centrum Olimpijskim w Warszawie, Karol Kręt odebrał medal w kategorii "Sportowiec Roku"! Wyłonieni zostali sportowcy "najlepsi z najlepszych" z poszczególnych województw jak i z całej Polski. Głosowanie prowadzone było na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, a następnie na szczeblu krajowym. - Karol Kręt stał się jednym z najbardziej znanych i obiecujących młodych kierowców w kraju.! Jego krótka wypowiedź dla mediów: "Za mną kolejna gala podsumowująca 2022 rok - tym razem w Warszawie. Nagroda cieszy tym bardziej, że zwycięzców wybrali czytelnicy - bardzo Wam dziękuję" - dodał Karol.

Gratulowaliśmy już zawodnikowi i Jego rodzicom -gratulujemy raz jeszcze ale to nie koniec, bowiem ze strony naszego Klubu ten zawodnik został przed miesiącem nominowany do wyróżnienia przez władze naszego miasta w kategorii "Sportowiec" za odniesione sukcesy w 2022 roku. Wkrótce to wydarzenie będzie miało miejsce i informację na pewno zamieścimy. Członkowie Klubu, fani sportów motorowych, całe środowisko Polskiego Związku Motorowego, bardzo mocno kibicuje Karolowi Krętowi -"naszej nadzieji w sporcie samochodowym" - reprezentującego powiat biłgorajski i Lubelszczyznę. Oprac. ZŁ

INFORMACJA ! Zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego na posiedzeniu dn. 7.02.23r, ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, kończącegoVIII Kadencję (2019-2023) na dzień: 18 marca (sobota) 2023 r. - Pierwszy termin godz. 15,00; Drugi termin godz. 15,30 w Sali Konferencyjnej Biłgorajskiego Centrum Kultury w Biłgoraju przy ul. T. Kościuszki nr 16, na które zapraszamy wszystkich Członków Klubu, posiadających zachowane prawo wyborcze (mają uregulowane składki członkowskie). Wszystkie osoby, które nie zdążyły uregulować składek(ki), mogą je ostatecznie uregulować do terminu WZ i przed rozpoczęciem zebrania (przypominając, że bowiązek ten powinien być dochowany przez każdego Członka nawet w terminie późniejszym!), mają więc możliwość uczestniczenia w obradach. Apelujemy do wszystkich członków o podanie tej informacji zainteresowanym, która ze strony Klubu będzie realizowana drogą elektroniczną e-mail, telefon, SMS. Zachęcamy do udziału w Walnym Zebraniu, które zamyka siódmą kadencję. Członkowie, którzy posiadają określony staż członkowski i doświadczenie, chcą społecznie działać i są dyspozycyjni - mogą ubiegać się o kandydowanie do władz (Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej) na nową IX. kadencję 2023-2026Przez ograniczenia w tej kadencji 2019-22, związane z pandemią, znacząco spadła organizacja imprez, zebrań oraz liczba członków a tym samym płatności składek człokowskich.! W rpku 2020 z powodu pandemii nie mogliśmy zorganizować ważnego jubileuszu 30-lecia Klubu. Przed nowym Zarządem więc czeka pewne wyzwanie - w 2025 roku przypadanie organizacja Jubileuszu 35.Lecia Klubu.?!  -Każdy z aktywnych Członków może mieć więc realny wpływ na to, jak będzie funkcjonował Klub w przyszłości, jakie kierunki działania będą prowadzone w Klubie, jak zrealizowany będzie coroczny klubowy kalendarz imprez itp. - Do zobaczenia na Walnym Zebraniu.!  Porządek Walnego Zebrania (projekt), podajemy poniżej w "czytaj więcej" /-/ Zenon Łój -prezes zarządu

Czytaj więcej: ZAPROSZENIE na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu  dn. 18 marca 2023r

PODZIĘKOWANIE !

238070 B238040 bZa nami 31. Finał WOŚP, którego tematem było hasło: "Chcemy wygrać z sepsą". Finał był adresowany do wszystkich - całego społeczeństwa -"małych i dużych", z życzeniem: "żyj zdrowo w zdrowym świecie".!  Wszyskim uczestnikom imprezy, którzy wzięli udział w "Track Day" - tj. właścicielom "wyścigówek" i "terenówek", którzy swoje wpisowe wrzucili do puszki -dzięki za hojność.! Szczególne podziękowania składamy Sponsorom  -przedstawicielom firm i osobom, które obsługiwały "kuchnię polową" serwując grochówkę i gorącą herbatę. Dziękujemy także naszej publiczności, "całym rodzinom" odwiedzającym naszą imprezę motoryzacyjną, której datki także trafiały naszych puszek i miały znaczący wpływ na łącznie zebraną  kwotę: 9.564 zl.!? (może też będzie "rekordową" w tym roku?). Organizatorzy dziękują właścicielowi terenu za użyczenie targowiska na przeprowadzenie imprezy. Zarząd Automobilklubu składa wielkie podziękowanie naszym Sponsorom i Partnerom oraz członkom i sympatykom Klubu za bezinteresowną pomoc, jaką zawsze nam oferują co rok w przeprowadzeniu tej charytatywnej imprezy, pod kierunkiem dyrektora imprezy kol. Dariusza Palecznego -viceprezesa klubu i "pierwszego wolontariusza klubu". Chociaż w tym roku była to kwota zdjecie artykul 28402 024dwukrotnie DSCN9882 kopianiższa w stosunku do roku ubiegłego, to  uczestnikom imprezy i wszystkim Kolegom mającym udział w zabezpieczaniu imprezy należy pogratulować wyniku.! Na pewno mogą mieć powody do osobistej satysfakcji swojego udziału w akcji, że mimo dużych przeciwności, jak stanęły nam na drodze w jej przygotowaniach... Dołożyliśmy swoje zaangażowanie aby bezinteresownie pomagać w tym szczytnym celu. 

Organizator składa podziękowania za pomoc organizacyjną: Spółka Zagospod. Wspólnoty Gruntowej (właścicielowi terenu targowiska); Restauracja Chillout; Restauracja Zajazd na Rozdrożu; Grupie Motocyklowej Pirates of Roads; Motoserce Biłgoraj; Grupie LBL 4X4 oraz osobom: Tomek Myszak, Łukasz Badach, Jan Kaczorowski, Tomasz Bednarz, Karol Patłaczyński, Maciek i Ola Paluch, Krzysztof Bąk, Piotr Bazan, Łukasz Dyjach. *****Fot. Henryk Tytoń / bilgoraj.com.pl / bilgorajska.pl ****** Podziękowania składa w imieniu zarządu - Zenon Łój - prezes Klubu /wolontariusz/

 

1 Zachęcamy naszych Członków -Przedsiębiorców, prowadzących swoje firmy i Sympatyków naszego Klubu, do przekazania 1% swojego podatku, na "Automobilklub Biłgorajski" -poprzez upoważnioną Organizację Pożytku Publicznego - Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju. Wystarczy wpisać w formularz podatkowy PIT nr KRS: 0000082324, cel: AUTOMOBILKLUB BIŁGORAJSKI.

Zarząd Automobilklubu Biłgorajskiego zwraca się z gorącą prośbą do wszystkich osób posiadających takie możliwości o przekazywanie 1% od podatku dochodowego na rzecz naszego Stowarzyszenia, poprzez uprawnioną Organizacje Pożytku Publicznego, z którą nasz Klub ma zawarte porozumienie: Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej, KRS: 0000082324, NIP: 9181757199, nr konta: 48 1600 1462 1866 1079 3000 0001Jako podatnicy mamy prawo zdecydowania o tym, gdzie zostanie przekazana część naszego podatku  1%. Z tego prawa korzystamy coraz częściej. Jednak ponad połowa naszych jednoprocentowych środków nie trafia do stowarzyszeń i fundacji nam najbliższych, ale najbardziej wypromowanych w mediach. Wszystkim Darczyńcom DZIĘKUJEMY za okazaną życzliwość.

WOŚP 2023Automobilklub Biłgorajski od wielu lat wspiera Orkiestrę i organizuje imprezy ze zbiórką na WOŚP. Tradycyjnie i w tym  roku  29 stycznia br.( niedziela), nasz Klub dołacza do zbiórki dla WOŚP. Tym razem, ze względu na planowane prace i wyłączenie autodromu, imprezę motoryzacyjną organizujemy na terenie miejskiego targowiska w Biłgoraju przy ul Dąbrowskiego (za Strażą), od godziny 10,00 (do ok. 15)  ruszamy z imprezą "TRACK DAY". Publiczność, która chciałaby wrzucić datki do puszki naszych Wolontariuszy (2), zapraszamy na teren od strony Szkoły Podstawowej nr 5, jak również od strony ul, Dąbrowskiego. Około godziny 10.00 na parkingu przy targowisku będą zbierać auta terenowe, które w ramach WOŚP wyjadą z placu o godzinie  11,00 na wspólny przejazd dookoła Biłgoraja. I tutaj zapraszamy chętnych do spóbowania off-roadu, koledzy z Grupy LBL4X4 obiecali  zabrać kilka osób na pokład swoich aut w trasę za wrzutkę do puszki. Od godziny 16.00 zaczynamy granie dla Orkiestry na terenie Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych, położonego obok - zaraz za  targowiskiem.
Wspólnie z kolegami "Motoserce Biłgoraj" organizujemy spotkanie miłośników motoryzacji i muzki, tam również zjadą z trasy "terenówki". Dla uczestników i przybyłych gości będzie zorganizowane coś ciepłego i rozgrzewającego...Całość niedzielnego dnia kończymy koło godz 21.00. Liczymy na udział w akcji i chojność ludzi dobrego serca na rzecz WOSP.! Dziękujemy!  
OrganizatorzyAutomobilkub Biłgorajski; Mostoserce Biłgoraj; Miłośnicy off-roadu z grupy LBL4X4; Miaseczko na Szlaku Kultur Kresowych.

Lampka Znicz płonący

kir i czarna różaKoledze Jackowi SZUBIAKOWI - Członkowi Zarządu Klubu obecnej kadencji, zasłużonemu klubowemu motocykliście, aktywnie działającego także w klubie "Old Superbike Bros" -  wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Żony BEATY (lat 53), składają Koledzy z Zarządu i członkowie Automobilklubu Biłgorajskiego i cała "Brać Motocyklowa" z naszego regionu. Nasze kondolencje kierujemy także do córek Olgi i Niny oraz całej Rodziny

ważna informacja 1030x686Wszystkim członkom Klubu - na progu nowego roku, przypominamy o uregulowaniu zaległych składek członkowskich w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia VIII KADENCJI w Klubie i planowanym Walnym Zebraniem Automobilklubu Biłgorajskiego w marcu 2023 roku (wybór przypominamy, że termin uregulowania składek członkowskich za lata ubiegłe (2019, 2020, 2021) i bieżący, mija 31 grudnia 2022 roku.! Jednocześnie informujemy, że termin płatności składki w nadchodzącym 2023 roku "wyborczym" wyznaczony jest na 15 lutego (jak w każdym roku kalendażowym). Apelujemy do członków i prosimy o kontakt z Klubem w tej sprawie, gdyż nie uregulowanie składek skutkuje skreśleniem z listy członków Klubu, utratę praw wyborczych i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu. 

Firma Web-Art

webart bilgoraj projektowanie tworzenie stron www informatyczne uslugi projekty graficzne male

Projektowanie i Tworzenie Stron WWW. Grafika Komputerowa. Usługi Informatyczne

Rzeczoznawca

AUTOZBYT LOGO JPEG niebieskie

Opinie techniczne i wyceny 

Agencja AdaArt

Logo Ada art

 Agencja Artystyczna Ada

Firma Motoluka

images

 Sklep Motocyklowy

Piekarnia Spustek

spustek

OSK "LUIS"

 

OSK LUIS

 

Serwis opon BIELAK

 

Premio opony Bielak

 

Autoservice "Darex"

 

darex

 

FotoFilm Planet

FotoFilm Planet Tarnobrzeg W.Sabat logo

  • drift.jpg
  • DSC_0112_Kopiowanie.JPG
  • wrak_race_zelebsko.JPG
  • wyscigi1.jpg